Skip to main content Skip to search

Usługi Saas

Zakres usług Saas

SaaS to kompletne rozwiązanie programowe pracujące w czasie rzeczywistym w chmurze usług.
Płacisz za możliwość używania aplikacji w swojej organizacji, a użytkownicy połączą się z nią przez Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki sieci Web.

Cała podstawowa infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące oraz oprogramowanie i dane aplikacji znajdują się w naszym centrum danych.

To my zarządzamy sprzętem i oprogramowaniem, a po zawarciu odpowiedniej umowy o świadczenie usług zapewniamy 24/7 dostępność i bezpieczeństwo aplikacji oraz Twoich danych.

Aby zacząć korzystać z aplikacji skontaktuj się z nami.

Wiemy, że nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w naszym codziennym życiu i pracy. Dlatego staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości by usprawnić pracę, zarządzać dokumentacją i podnieść efektywność.

Oferta wdrożona została w związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0358/17 „Rozwój oferty usługowej przez Kancelarię Finansową Banco Sp. J.” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”