Skip to main content Skip to search

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.banco.com.pl oraz https://app.banco.com.pl (APLIKACJA)

Dbając o prywatność i chcemy, by nasi Użytkownicy w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Aplikację. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Spółka Jawna z siedzibąw Gdyni  przy ul. Starowiejskiej 37/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000087502, posiadająca numer NIP: 5861978402.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, ich kontrahentów czy pracowników, które to dane można wprowadzać do Aplikacji, są Użytkownicy my zaś przetwarzamy te dane w ich imieniu i wyłącznie na ich udokumentowane polecenie, a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Aby założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, należy podać nam dane osobowe które będą przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Aplikacji. Usługi Aplikacji mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu konta Użytkownika i udostępnianiu funkcji oprogramowania do wspomagania procesów zarządzania informacją w firmie oraz komunikacji z księgowością firmy.

 

Cel przetwarzania:

Świadczenie usług Aplikacji oraz marketing bezpośredni i przesyłanie newslettera.

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych czynności, mogą to być:

 1. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. zgoda wyrażona w Aplikacji – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celach:
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. analitycznych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Aplikacji, brak możliwości korzystania z usług Aplikacji,
 2. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Aplikacji.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili, lecz  przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PROFILOWANIE

W związku z Aplikacją możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie dotychczasowych działań Użytkownika. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami może być zainteresowany, i na przedstawieniu dobranej w ten sposób oferty.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Dane Użytkownika będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez strony lub
 3. zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 4. zostanie przyjęty Użytkownika sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Użytkownika stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku uznania przez Użytkownika, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowy, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji, nie powodując zmian w ustawieniach tych urządzeń.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W Aplikacji ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji, statystycznych, marketingowych i udostępniania funkcji Aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Więcej informacji o ciasteczkach znajduje się na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 W związku z naszą Aplikacją korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkownika (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:

 1. podmioty powiązane z nami osobowo lub kapitałowo,
 2. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 3. biuro rachunkowe,
 4. podmiot zapewniający system mailingowy,
 5. podmiot administrujący systemami IT
 6. podmiot archiwizujący nasze dane,
 7. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W celu skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zasięgnięcia informacji związanych z naszą Polityką prywatności prosimy o kontakt  na adres e-mail: ado@banco.com.pl